TEVER METAL, siparişin alınmasından müşteriye sevkine kadar tüm süreci tamamını kendi bünyesinde geliştirdiği bir yazılımla (OFT-Yönetim) takip etmektedir.