Çevre - © TEVER METAL SANAYİ ve TİC. A.Ş.

Ara
İçeriğe git

Ana menü:

Çevre

Hakkımızda

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
• Çalışanlarının ve çalışma alanında yaşayanların sağlık ve refahını korumayı amaçlamaktadır. Çalışmalarının karlılığını ve devamını sağlayacak biçimde yapısına ve büyüklüğüne uygun olarak, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Uluslararası Standartların uygulamaya konmasını sağlayacaktır.

• Sürekli olarak gelişen teknoloji ve çalışma şartları ile uyum sağlayacak gerekli kaynakları temin ederek Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yönetim Sistemleri kuracak, yazılı hale getirecek, sürekli olarak geliştirerek devamını sağlayacaktır.
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yürürlükte olan yasal mevzuatlara ve müşterilerinin taleplerine uyacaktır.
• Çevre ile ilgili Yönetim Sistemlerinin etkinliklerini ve sürekli olarak gelişmelerini sağlamak amacı ile tüm faaliyetlerini, bünyesinde bulunan organizasyonlar ile düzenli olarak gözden geçirecektir.
• Bu faaliyetleri esnasında, şirket verimlilik ve karlılığını da arttıracak biçimde, atıkların, dışarı salınan gazların, su, enerji ve hammadde tüketimini, çalışma ortamlarındaki yaralanmaları, sağlık bozulmalarını ve iş risklerini mümkün olabilecek en alt seviyeye indirmenin yollarını arayacaktır.
• Kendi bireysel İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluklarının farkında olmaları amacıyla çalışanlara ve etkileşim içinde bulunulan çevrede yaşayanlara ve diğer ilgililere, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri Politika ve Amaçlarını duyurarak açık hale getirecektir.
• Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken belirtilen tüm bu hususları dikkate alacaktır.
• Çevre, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerimizi katılımcı, paylaşımcı, eğitici ve önleyici yaklaşımla sürekli iyileştirmeyi sağlayacaktır.
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön